gimene

Jums

Nodrošiniet sev miera sajūtu, lai nav jāuztraucās par neplānotiem izdevumiem, kādi ģimenei varētu rasties negadījuma rezultātā, un apdrošiniet sevi, savu mantu un atbildību.
Palīdzēsim izvēlēties tieši Jums atbilstošākos apdrošināšanas veidus un risinājumus katrai dzīves situācijai. Būsim ar Jums arī atlīdzību administrēšanas procesa laikā.

> Drošai ikdienai

zemkop2

Jūsu biznesam

Uzņēmejdarbībā pastāv dažādi riski, vairākumu no kuriem nav iespējams paredzēt un vadīt.  Bet tos var apdrošināt, lai tiem iestājoties, mazinātu vai atgūtu zaudējumus.
Mēs varam palīdzēt Jums izdarīt izvēli, atbilstoši tieši Jūsu uzņemuma vajadzībām. Uzņēmēji atzinīgi novērtē mūsu stiprās puses – zināšanas, sasniedzamību visā Latvijā, individuālu pieeju, līdzdalību visā apdrošināšanas līgumu darbības periodā un arī zaudējumu atlīdzināšanas procesā.

> Stabilam biznesam

Sadarbības partneri

Dalība asociācijās