iecelotaju-apdrosinasana

Piedāvājam īpašu apdrošināšanu, kura ir nepieciešama īstermiņa vai ilgtermiņa vīzas (termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas) iegūšanai Latvijas Republikas teritorijā.

Lai iegūtu īstermiņa vīzu (C kategorijas vīza), kas ļauj uzturēties Latvijas Republikā, Šengenas līguma dalībvalstīs un Šveicē uz noteiktu laiku vai termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju (D kategorijas vīza), kas ļauj uzturēties Latvijas Republikā pastāvīgi, ir nepieciešams iegādāties veselības apdrošināšanas polisi, ja to paredz LR MK noteikumi Nr.591 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” 28.07.2008.