Jautājiet mums

majokla-apdrosinasana
Atrast labāko piedāvājumu.
 • Mājokļa tips*
 • Materiāls*
 • Platība (kv.m.)*
 • Jūsu e-pasts*piedāvājuma saņemšanai

Īpašuma apdrošināšana sedz zaudējumus, kas nodarīti:

 • nekustamajam īpašumam (dzīvoklim, privātmājai, palīgēkām u.c.)
 • kustamajam īpašumam (mēbelēm, sadzīves tehnikai, apģērbam, hobija priekšmetiem u.c.)

Īpašumu iespējams apdrošināt pret šādiem riskiem:

 • ugunsgrēks (ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija, lidaparātu vai to daļu nokrišana);
 • dabas stihijas (vētra, plūdi, krusa, nepārtraukta snigšana u.c.);
 • šķidruma vai tvaika noplūde (ūdens un kanalizācijas sistēmu avārijas, applūšana u.c.);
 • trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība ar ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi);
 • transportlīdzekļa trieciens;
 • kā arī izvēlēties apdrošinātāju piedāvātos papildsegumus.