Misija

SIA K. O. Partneri nemainīgie principi ir godīgums, profesionālisms, izpratne, atvērtība, savstarpēja uzticēšanās, vēlēšanās un spēja veikt ilgtermiņa ieguldījumus, kas bāzēti K. O. Partneri galvenajās vērtībās – cieņā pret katru indivīdu, savu uzņēmumu un valsti.

Mūsu specializācija

Sniedzam pilnu risku apdrošināšanas pakalpojumu klāstu uzņēmumiem un privātpersonām.

Apdrošināšanas speciālistu komanda

K. O. Partneri strādā augsti kvalificēti apdrošināšanas speciālisti. Katrs darbinieks pārzina savu darbu un spēj piedāvāt profesionālus risinājumus ātri un precīzi.

Klientu serviss

Katram mūsu klientam ir personīgais apdrošināšanas konsultants, kas sasniedzams 24/7 un ir gatavs palīdzēt visos ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos.

Svarīga informācija klientiem

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniedzamā informācija
Klientam sniedzamā informācija par apdrošināšanas izplatītāja darbību un apdrošināšanas līguma nosacījumiem saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34. pantu un 36.pantu

Sabiedrībai, kā apdrošināšanas starpniekam, pamatojoties uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34.pantu un 36.pantu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrībai ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:

  • Apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “K.O. Partneri”, vienotais reģistrācijas numurs 40103317065, juridiska adrese: Pulka iela 3, Rīga LV-1007, elektroniskā pasta adrese: info@kopartneri.lv ir reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība Dokumenta/licenses numurs:06.09.02/1132.
  • Klientam ir tiesības un iespējas saņemt bezmaksas informāciju un pārliecināties par to, ka Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā: https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/
  • Apdrošināšanas brokeru sabiedrībai SIA “K.O. Partneri” nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
  • Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības apdrošināšanas brokeru sabiedrībā SIA “K.O. Partneri”, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.
  • Apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “K.O. Partneri” nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai klienta vārdā un interesēs.
  • Klientiem apdrošināšanas brokeru sabiedrības SIA “K.O. Partneri”, pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas. SIA “K.O. Partneri”, kā apdrošināšanas starpnieks, saņem atlīdzību par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem no apdrošināšanas kompānijām (sadarbības partneriem): BALTA-7%; BALTIKUMS-13%; BAN-5%; BTA-8%; ERGO-10%; GJENSIDIGE-8%; IF-8%; SEESAM-9%; COMPENSA-10% atkarībā no apdrošināšanas veida.
  • Apdrošināšanas brokeru sabiedrības SIA “K.O. Partneri”  brokeri gatavo apdrošināšanas piedāvājumus un iesaka saviem klientiem izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi.
  • Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas brokeri, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, noskaidro klienta prasības un vajadzības, izvērtējot katru gadījumu atbilstoši apdrošināšanas līguma sarežģītībai, sniedzot klientam attiecīgo informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu.
  • Apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “K.O. Partneri” izskatīs klientu sūdzības, ja tādas būs radušās, ievērojot Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46. panta prasības (Sūdzību izskatīšanas procedūra) un rakstveida atbilde uz iesniegto klienta sūdzību tiks sniegta 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.
  • Apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “K.O. Partneri” klientiem nodrošina standartizētu apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu papīra formā vai elektroniski, nosūtot informāciju uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi (e-pastu).