nelaimes-gadijums
Atrast labāko piedāvājumu.
  • Jūsu e-pasts*piedāvājuma saņemšanai

Nelaimes gadījumu apdrošināšana nodrošina kompensāciju personai vai tās tuviniekiem par nelaimes gadījumā gūtajiem zaudējumiem.

Nelaimes gadījumus iespējams apdrošināt pret šādiem riskiem:

  • Nāve,
  • invaliditāte,
  • traumas/kaulu lūzumi,
  • apdegumi vai apsaldējumi,
  • kritiskās (krīzes) saslimšanas.
  • ārstēšanās izdevumi.