Jautājiet mums

biznesa-apdrosinasana

Veselības apdrošināšana sedz darbinieka ārstniecības un profilakses izdevumus. Vēlamais minimālais apdrošināmo personu skaits: 10.

Atrast labāko piedāvājumu.
 • Darbinieku skaits*
 • Papildsegums*
 • Jūsu e-pasts*piedāvājuma saņemšanai

Darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana uzņēmuma darbiniekiem sniedz atbalstu, ja kāds cieš nelaimes gadījumā.

Nelaimes gadījumus iespējams apdrošināt pret šādiem riskiem:

 • Nāve,
 • sakropļojums,
 • invaliditāte,
 • traumas/kaulu lūzumi,
 • apdegumi vai apsaldējumi, slimnīcas nauda,
 • ārstēšanās izdevumi,
 • dienas nauda,
 • kritiskās (krīzes) saslimšanas.

Darba devējs var izvēlēties vai polise darbības laiku (tikai darba laikā vai 24 stundas diennaktī), kā arī darbības teritoriju (Latvija vai visa pasaule).