Jautājiet mums

biznesa-apdrosinasana

Veselības apdrošināšana sedz darbinieka ārstniecības un profilakses izdevumus. Vēlamais minimālais apdrošināmo personu skaits: 10.

Darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana uzņēmuma darbiniekiem sniedz atbalstu, ja kāds cieš nelaimes gadījumā.

Nelaimes gadījumus iespējams apdrošināt pret šādiem riskiem:

  • Nāve,
  • sakropļojums,
  • invaliditāte,
  • traumas/kaulu lūzumi,
  • apdegumi vai apsaldējumi, slimnīcas nauda,
  • ārstēšanās izdevumi,
  • dienas nauda,
  • kritiskās (krīzes) saslimšanas.

Darba devējs var izvēlēties vai polise darbības laiku (tikai darba laikā vai 24 stundas diennaktī), kā arī darbības teritoriju (Latvija vai visa pasaule).