Jautājiet mums

eku-apdrosinasana

Ar īpašuma apdrošināšanu uzņēmējs var sevi materiāli aizsargāt pret neparedzamiem riskiem.

Īpašuma apdrošināšana sedz zaudējumus biroju un ražošanas ēkām; ražošanas līdzekļiem (iekārtām un tehnikai, krājumiem (precei, pusfabrikātiem un izejvielām, mākslas un antikvāriem priekšmetiem u.c.

Apdrošinot īpašumu ir iespējams izvēlēties nosaukto risku segumu, vai visu risku segumu, kā arī izstrādāt nestandarta nosacījumus.