Jautājiet mums

biznesa-apdrosinasana2

Uzņēmejdarbības pārtraukšanas apdrošināšana iespējama tikai kopā ar uzņēmuma īpašuma apdrošināšanu. Ar šo apdrošināšanu ir iespējams apdrošināt zaudējumus, kas var rasties ražošanas pārtraukšanas laikā pēc apdrošināšanas gadījuma.