Jautājiet mums

civiltiesiska-apdrosinasana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargās no neparedzētiem izdevumiem, kad nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ, darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums trešās personas veselībai/dzīvībai vai radīti bojājumi tās īpašumam.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana segs trešajām personām nodarītos zaudējumus, piemēram:

  • ja veicot mājas vai dzīvokļa remontu, tiek bojāts kaimiņa vai kādas citas personas īpašums;
  • ja kaitējumu citai personai ir nodarījus bērns vai mājdzīvnieks;
  • ja braucot ar velosipēdu vai slidojot būsiet netīšām savainojis kādu citu personu.