Jautājiet mums

jahtas-apdrosinasana

Ūdens transportlīdzekļu apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies kuteriem, motorlaivām, ūdens motocikliem u.c.:

  • ja notikusi sadursme ar ūdenī esošiem objektiem, apgāšanās, uzskriešana uz sēkļa vai nogrimšana;
  • dabas stihiju postījumus;
  • ja noticis ugunsgrēks, eksplozija;
  • zādzība, laupīšana vai nelikumīga aizbraukšana;
  • papildus var iegādāties civiltiesisko apdrošināšanu.