Jautājiet mums

veselibas-apdrosinasana

Veselības apdrošināšana sedz neparedzētus zaudējumus, kas rodas saslimstot un ārstējoties ambulatori vai nonākot slimnīcā. Atkarībā no izvēlētās apdrošināšanas programmas, tiek nodrošināta dažādu veselības aprūpes izdevumu apmaksa.

No veselības apdrošināšanas prēmijas summas var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus līdz 23% (līdz 10% no gada bruto algas).